中文版  English
   
Home About PFCS Our Services Clinics Location Annual Reports Events and News Donation Join Us Contact Us DZTCM
当前位置:首页>

 

Donation

Our Aims
Donors Hall of Fame
Street Donation Time-table
How to Donate
Download Donation Form
Download Giro Form
Download Figurine Order Form
Vouchers
Online Donation
Contact Donation Staff
 
2019年大众医院每月捐款芳名录(S$1,000或以上)
一月/January 二月/February
洛阳大伯公宫
竹林寺
星洲灵隐寺
柯棋水先生
同益发
雷山佛社
玉虚道教协会
金马仑三宝万佛寺本道老和尚
新山宝莲寺远藏法师
释德森师父
马福成先生
佛弟子
王嘉福先生(已故)
Chuan Leong Metalimpex Co (Pte) Ltd
Hilltop Contractor Private Limited
Infinite Communications (S) Pte Ltd
Interlocal Exim Pte Ltd
Mr Lim Meng Chuan
Mr Neo Kim Kuek
Ms Poon Yu Yee
Rico-A-Mona Bridal Pte Ltd
Mr Tan Sin Heng
Mr Tay Liang Aun
UK Online Giving Foundation
Mr Wee Yong Chong
新加坡佛教青年弘法团
通淮庙
现代孔子思想基金会
柯长源先生
鍾麗冰小姐
成丰命理风水贸易公司
同益发
观音斋
Mr Cheng Hong Wing Alfred
Mr Cheng Teng Meow
Cheng Yap Construction Pte Ltd
Ms Chin Lan Chin
Mr Chuah Soo Ping
Mr Foo Sey Hiiang
Mr Goh Chor Swee
Mr Koh Khee Soon
Mr Lee Yew Beng
Mr Mah Cheong Meng
Mr Ng Teng Yeng
Mr Song Wilson
Mr Tan Sin Heng
Mr Tan Sok Wah
Ms Tea Kum Wai
Mdm Teo Yew Liang
Mr Tong Yew Meng
Mr Tor Teck Jin
Mdm Wong Mei Gin
Mr Yea Boon Hwee Richard
Mr Yeo Chou Boon@Yang Zhaowen
三月/March 四月/April
大士伯公宫理事会
洛阳大伯公宫
太上老君道教会
释德森师父
鍾麗琴小姐
陈宝治女士
郑玉英女士(已故)
三德素食馆
丽英贸易商店
兰香园素食
妙益素食馆
添欣素食园
素斋食
荣祥素食坊
Barry Household Services
Mdm Beh Soo Kim
Mr Chia Song Leng
Mr Ching Chiat Kwong
Mr Chng Hwee Hong
Hoe Kee Hardware Pte Ltd
Mr Kee Seng Hua Tony
Mr Koh Khee Soon
Kwang Wah Engineering Pte Ltd
Mr Lee Loon Hui
Mr Lim Hoo Yang
Mdm Oh Siew Lan
Mr Ong Ah Chuan
Seng Lee Development Private Limited
Seng Tiong Aluminium Contractor
Ms Sim Peck Koon Ivy
Mr Tan Sin Heng
Ms Tan Sok Wah
Mr Wilson Sam
许燕楚女士
东天宫
上法公坛
Mr Goh Chor Swee
Mr Lim Chiap Song
Mdm Ong Mui Lan
Mr Sim Sin Chun
Ms Tan Adina
Ms Tan Sok Wah
Mr Wong Tak Keong
五月/May 六月/June
洛阳大伯公宫
淡申新民基金
般若念佛堂
黄马家兰女士
鍾耀漢先生
唐碧玉女士
梁錦辉先生
丽英贸易商店
同益发
明愿神佛私人有限公司
添欣素食园
玉封樟宜星君庙
符史鸣先生
阜龙宮
Mr Goh Hiap Lee Michael
Mr Lim Guan Pheng
Sunway Ship Supplies Pte. Ltd.
TAK Products & Services Pte Ltd
Mr Tan Hong Beng
邵氏基金
陈亨西先生
李伦辉先生
洛阳大伯公宫
安济圣王庙
关帝庙(蔡厝港)
凤图庙
忠义庙
安溪四川殿
姜太师公大伯公
三德素食馆
素斋食
谢必安素食
Amber Electronics Pte Ltd
Mr Ching Chiat Kwong
Ms Chuo Cher Shing
JerryCo Engineering Services Pte Ltd
Mdm Lim Yock Kee
Skechers Singapore Pte Ltd
Sunway Ship Supplies Pte. Ltd.
The Tan Chin Tuan Foundation
七月/July 八月/August
培华基金有限公司
斗天宫
杨桃园城隍庙
彭启鑑先生(已故)
吴翠云小姐(已故)
新加坡黄老祖师慈忠会
同益发
观音斋
兰香园素食
添欣素食园
Mr Ching Chiat Kwong
Mr Lau Chau Sang
Ms Lee Cheok Yee
Mr Lim Soon Huat
Mdm Ong Mui Lan
Sunway Ship Supplies Pte. Ltd.
Mr Yang Yun Sheng
陈光辉先生
丰隆基金
洛阳大伯公宫
谢文蕙女士
黄添英女士
回向已故林高吉先生
回向已故柯金玉女士
回向已故郑亚娇女士
明愿神佛私人有限公司
云阴殿
凤山宫
后港廿一街大牌(209)巴刹中元会
善乐中元会
善府宫圣佛坛
宏茂桥居联社中元会
巴西班让蔬菜批发中心铁巴刹联合兴公司中元会
惹兰勿刹三龙街联合青春社中元会
淡滨尼联合宫中元会
罗弄榴槤联合中元会
裕廊东24街小贩商店中元会
顺兴社盂兰盆会
Mr Bek Khai Soy
Mr Ching Chiat Kwong
Cintech Ad Venture Pte Ltd
Eng Seng Lee Construction Co Pte Ltd
Mr Gan Cheng San
Mr Ko Chin Heng
Lian Heng Canvas Trading Pte Ltd
Liang Chuan Pte Ltd
Mdm Ong Mui Lan
Mr Ong Wee Chye
Sultan Plaza Association
Superluck Food Court Pte. Ltd.
Mr Tan Cheng Seng
Mr Tan Kay Guan
Mr Tan Sin Heng
Tan Sum Joo Provision Shop
九月/September 十月/October
洛阳大伯公宫
星洲济芳阁
福安庙
中峇鲁齐天宫
黄麗卿女士
林玉梅女士
敬拳会
许亚妹女士(已故)
大巴窑八巷多层工厂联合中元会
裕益社中元会
新兴中元会
金圣坛
金文泰济世坛阴殿府
三德素食馆
同益发
Aik Yon Contractor Ptd Ltd
Mr Cheng Jian Fenn
Mr Ching Chiat Kwong
Mr Heng Shang Keng (Late)
Huang Kee Building Maintenance Pte. Ltd.
Mdm Ong Mui Lan
Ms Tan Seo Hua
Mr Tan Sin Heng
Mdm Tan Siok Lan
Mr Yeo Boon Inn
李氏基金
大巴窑修德善堂
新加坡德教会紫玄阁
新加坡德教会紫经阁
洛阳大伯公宫
淡滨尼联合宫
義安公司
何侨生先生
柯樱华女士
柯长源先生
骆水兴先生
钟炎洲私人有限公司
全连医药保健有限公司
玉封九皇殿
神仙宫
葱茅园九皇宫香友会
丽英贸易商店
素斋食
顺顺来餐室
Alfrench Facade Pte Ltd
AMK Colour Centre Pte Ltd
Mr Ang Hung Hwa BBM
Mr Ang Soon Yeong
Bee Kong Electrical Engineering Pte Ltd
Mr Cheah Yan Ying
Mr Ching Chiat Kwong
Mr Gan Kok Tuan
Hiap Teck Metal Co (1968 Pte) Limited
Mr Ho Seong Peng
Hoe Kee Hardware Pte Ltd
Hot Spot Café Restaurant
Mr Kek Liong
Mr Loh Kim Choon
Mdm Ong Mui Lan
Soyee Singapore Pte Ltd
Sunway Ship Supplies Pte Ltd
Mr Tan Joo Huah
Ms Tan Lai Peng
Mr Tan Sin Heng
Mr Yeo Chee Kiong
十一月/November 十二月/December
暂无此月捐赠信息!
暂无此月捐赠信息!

 

UEN NO:S95SS0069F

IPC Registration No:HEF0042/G

Address:10 Lor 9 Geylang Singapore 388758

Tel:68425470 Fax:67413301

Website:www.publiclinictcm.com.sg

 

 

 

发扬和传承中医中药理念

秉承“取之于民、用之于民”的原则

不分种族为贫苦病黎提供中医中药寻医问诊服务

总访问:437837 次  最高IP:1178  今日访问量:195  共统计:4406 天 Copyright 2010,Public Free Clinic Society. All rights reserved.